(Σχετ.: Έγκριση αριθμ. πρωτ. 3393/14-2-2019 Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας)
Διοργανώνεται διασχολικό επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η διδασκαλία της ελληνικής ως β/ Ξένης γλώσσας» διάρκειας 2 ωρών στο 3ο Γυμνάσιο Νεάπολης, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 από τις 12.00 ως τις 14.00 μμ., σε συνεργασία με τις ΣΕΕ Φιλολόγων Ζάγκα Ελευθερία και Αραμπατζή Χριστίνα.

Διοργάνωση: Κοφίδου Αγγελική, Αραμπατζή Χριστίνα, Ζάγκα Ελευθερία