Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση Επιμορφωτικής Δράσης για εκπαιδευτικούς Α΄ τάξης Π.Ε.70 των σχολείων ευθύνης,σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: