Διοργάνωση διασχολικής επιμορφωτικής ημερίδας με θέμα «Διαχείριση προκλήσεων στο σύγχρονο σχολείο», που απευθύνεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών Π.Ε. 70 και στους διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων της περιοχής του Δήμου Δέλτα.