Σχετικά: Ο Ν. 4547/2018, άρθρο 4, παρ. 3, εδάφιο β. (ΦΕΚ 102/18, τ. α΄) Σύντομη Περιγραφή: Η Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 κ. Αρετή Μποταΐτη διοργανώνει δίπτυχο επιμορφωτικό, προαιρετικό, βιωματικό σεμινάριο για νηπιαγωγούς των δημοσίων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων της επιστημονικής και παιδαγωγικής της ευθύνης, στο οποίο θα εισηγηθούν η κ. Σ. Τζελέπη ΣΕΕ ΠΕ86

(Πληροφορικής) και νηπιαγωγοί αυξημένων προσόντων. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής μάθησης των νηπιαγωγών με προτάσεις αξιοποίησης της ρομποτικής. Θα υλοποιηθεί σε δύο απογευματινές συναντήσεις, 3ωρης διάρκειας, στα συστεγαζόμενα 8ο και 10ο Νηπιαγωγεία Νεάπολης (Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη), σύμφωνα μα τα επισυναπτόμενα.

                               Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

                                       Αρετή Μποταΐτη

Attachments:
Download this file (ATT00026.pdf)ATT00026.pdf[ ]149 kB
Download this file (ATT00029.pdf)ATT00029.pdf[ ]117 kB