Στόχος της επιμορφωτικής ημερίδας είναι οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με κατάλληλες διδακτικές πρακτικές προκειμένου να γίνει η εκμάθηση των παραδοσιακών χορών στο  Νηπιαγωγείο σε ένα βιωματικό πλαίσιο και με σενάρια που κινητοποιούν σε κινητική δράση τα παιδιά, συμμετέχοντας οι ίδιοι βιωματικά στις δράσεις. Η επιμορφωτική ημερίδα είναι προαιρετική ως προς τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Κολιπέτρη Ζωής