Στόχος του επιμορφωτικού  σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν ψηφιακά εργαλεία και να εξοικειωθούν με την εφαρμογή τους προκειμένου να εφαρμοστούν στη διδακτική διαδικασία με τη συμμετοχή των παιδιών. Το σεμινάριο είναι προαιρετικό και  αφορά  τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε νηπιαγωγεία της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Κολιπέτρη Ζωής.