Σχετικά: Η με α. π. 158733/ΓΔ4/27-9-18 Υ.Α. (ΦΕΚ 4299/18, τ. Β΄), άρθρο 3, παρ. 3

Σύντομη Περιγραφή: Ωριαία συνάντηση της ΣΕΕ (ΠΕ60) κ. Αρετής Μποταΐτη με τις/τους Προϊστάμενες/-ους των δημοσίων και ιδιωτικών νηπιαγωγείων ευθύνης της, κατά ομάδες, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο αρχείο. Σκοπός, η αμοιβαία ενημέρωση σε θέματα αρμοδιότητάς της.

                               Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

                                       Αρετή Μποταΐτη

Attachments:
Download this file (ATT00004.pdf)ATT00004.pdf[ ]116 kB