(Απόφαση ολομέλειας 20/24-10-2019 Αρ. Πρωτ. 1169/4-11-2019)

Θα υλοποιηθεί πιστοποιημένο πρόγραμμα Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πιστοποίηση ικανότητας εφαρμογής του πρωτοκόλλου Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης σε θύματα καρδιακής ανακοπής. Το σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του προγράμματος HEART SAFE CITIES, το οποίο εντάσσεται στο INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009. Είναι πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ΕRC) και θα διεξαχθεί στο 4ο και 15ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς, Στρατηγού Παπάγου & Μητροπολίτου Γ. Καλλίδου, πίσω από το γήπεδο του Απόλλωνα Πόντου, από τις 08:30 έως τις 14:30.

Διοργάνωση:ΟΛΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ