Επιμορφωτικό σεμινάριο-συνεργασία από απόσταση για την υλοποίηση της τηλεκπαίδευσης. Οι συναντήσεις απευθύνονται στους/ις Εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των σχολείων ευθύνης για ενδυνάμωσή τους και το συντονισμό στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης. Θα υλοποιηθούν από 1 έως 10.4.2020.