Στα πλαίσια της οργάνωσης δικτύου για τη συμβουλευτική των οικογενειών των Γενικών Σχολείων καλούνται σε τηλεδιάσκεψη τα μέλη ΕΕΠ που εργάζονται στις ΕΔΕΑΥ των Σχολικών Μονάδων της Β΄ Θεσσαλονίκης

Θα υλοποιηθεί:

Την  Τετάρτη 1 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00 με θέμα την «λειτουργία των ΕΔΕΑΥ στην παρούσα κατάσταση και τη συνεργασία των μελών ΕΕΠ των ΕΔΕΑΥ με τις Σχολικές Μονάδες Και τους/τις Προέδρους των ΣΔΕΥ».  με την μεθοδολογία της εξ΄ αποστάσεως τηλεδιάσκεψης

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης

Μπότσας Γεώργιος