Σε συνέχεια των πηγών που στάλθηκαν με το 475/31-3-2020 2ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, κοινωοποιούνται πρόσθετες πηγές και υλικά στις Σχολικές Μονάδες για την ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης

Μπότσας Γεώργιος