Ο στόχος της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις επιμορφωτικές τηλεδιασκέψεις με εισηγήτρια την κ. Μαρίνα Ζαχαρία είναι να εξοικειωθούν με υποδειγματικές δράσεις και ψηφιακά εργαλεία που εφαρμόστηκαν στη σύγχρονη εξ΄αποστάσεως τηλεκπαίδευση στο νηπιαγωγείο στα πλαίσια της ολοκλήρωσης ενός κύκλου επιμορφωτικών δράσεων που αφορούν τόσο στη σύγχρονη όσο και στη ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.