Πρόσκληση σε σύσκεψη με θέμα την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου του τρέχοντος σχολικού έτους και τις ενέργειες προγραμματισμού για το επόμενο. Η πρόσκληση απευθύνεται σε Διευθυντές/ριες και Προϊσταμένους/ες και θα πραγματοποιηθεί 29.6.2020, μέσω τηλεδιάσκεψης.