Τηλεδιάσκεψη Webex με τους/τις Υπεύθυνους/ες λειτουργίας και τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ Αν. Ολύμπου, ΚΠΕ Νάουσας και ΚΠΕ Έδεσσας Γιαννιτσών προγραμματίσαμε και υλοποιήσαμε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να συμμετάσχει στη συνάντηση η κ. Σοφία Λαπατά, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄: «Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», αποδεικνύοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του ΥΠΑΙΘ και προσωπικά της Διευθύντριας κας Α. Πλέσσα-Παπαδάκη για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας των ΚΠΕ για το 2020-21, που επηρεάζουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων για την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και εναλλακτικές και ευέλικτες προτάσεις για την προσπέλασή τους σε συνθήκες Covid-19, σε ανοιχτό συνεργατικό πλαίσιο. Με γνήσιο διάλογο και αναλυτική διάφανη συζήτηση εστιασμένη στα πραγματικά προβλήματα των Κ.Π.Ε. αλλά και στην αποστολή τους για την εκπαιδευτική κοινότητα, διερευνήθηκαν σε βάθος οι προοπτικές σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων σε ρεαλιστική και ευέλικτη βάση στις υπάρχουσες συνθήκες. Ο συνδυασμός της εμπειρίας και τεχνογνωσίας όλων των μελών της συνάντησης και της αίσθησης ευθύνης στους κοινούς μας στόχους οδήγησε σε μια δυναμική σύνθεση απόψεων που αποτελεί βάση για επίλυση των δυσκολιών αλλά και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Ο Σ.Ε.Ε. Εκπαίδευσης για την Αειφορία του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

 

Αθανάσιος Χαρίσης