Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

σας προσκαλούμε στην προαιρετική διαδικτυακή συνάντηση που διοργανώνουμε συνεργατικά με τους Σ.Ε.Ε. κλάδου

ΠΕ03, Παναγιώτα Κοταρίνου του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Ζαφείρα Μπαλαμπανίδου του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας, Αργύρη

Δημήτρη του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, Μαγδαληνή Κοκκαλιάρη του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής και Ευαγγελόπουλο Αναστάσιο του 2ου

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας ως θέμα:

«Ψηφιακό Gamification: Μαθαίνω μαθηματικά παίζοντας»

 

Εισηγητές: Γληνού Κατερίνα και  Μαρκαντωνάκης Στέλιος,  ΣΕΕ του 1ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 και ώρα  16.00-17.30.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Με εκτίμηση,

Med Κουκουλάκης Χάρης,

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 03

1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας