Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κεντρικής Μακεδονίας παρακολούθησαν στο διάστημα από 08/04/2019 μέχρι 12/04/2019  στις εγκαταστάσεις του Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ. το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτο Επιμόρφωσης με τίτλο: "Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων: επίλυση προβλήματος (Problem solving) και τεχνικές λήψης απόφασης".

 

 EKDDAC24

 

41