Θέμα: Επιμορφωτικά σεμινάρια Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Σχετ. : Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 19649/6-9-2019 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Α/ θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Πράξη 1η/ 2-08-2019, της Ολομέλειας του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), πρόκειται να υλοποιήσουν σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα: «Διεύθυνση Σχολικών μονάδων: Διοικητικές και παιδαγωγικές διαστάσεις».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές/ τριες των σχολικών μονάδων Α/ θμιας και Β/ θμιας Εκπαίδευσης και σε Προϊσταμένους/ες Νηπιαγωγείων των Διευθύνσεων Α. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Η διάρκεια των σεμιναρίων θα είναι 8 ώρες και θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του πρώην 1ου ΠΕΚ (27o Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης - Κλεάνθους 59) ως εξής:

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Διευθυντές/ Διευθύντριες σχολικών μονάδων όλων των τύπων)

Τετάρτη 30/10/2019 και ώρες 17.00-20.30

Τετάρτη 6/11/2019 και ώρες 17.00-2030

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων)

Πέμπτη 31/10/2019 και ώρες 17.00-20.30

Πέμπτη 7/11/2019 και ώρες 17.00-20.30

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων )

Τρίτη 5/11/2019 και ώρες 17.00-20.30

Τρίτη 12/11/2019 και ώρες 17.00-20.30

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 θεματικές Ενότητες:

α) Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον – Η έννοια και οι διαστάσεις του σχολικού κλίματος

β) Μοντέλα Εκπαιδευτικής Διοίκησης

γ) Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων στην Οργάνωση και Διοίκηση της Σχολικής Μονάδας

δ) Μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και ο ρόλος του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας

Ως επιμορφωτές/τριες θα αξιοποιηθούν Σ.Ε.Ε. ειδικευμένοι στα αντίστοιχα πεδία και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί από διαφορετικές βαθμίδες Εκπαίδευσης με την αντίστοιχη διοικητική και παιδαγωγική εμπειρία.

Για την καλύτερη οργάνωση του σεμιναρίου παρακαλούμε να συμπληρώσετε έως και τις 27/9/2019 στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα την Αίτηση Συμμετοχής:

Αίτηση συμμετοχής για Δευτεροβάθμια

https://forms.gle/dzKcgH1xXyfQzG2W9

Αίτηση συμμετοχής για Πρωτοβάθμια (Δημοτικά)

https://forms.gle/48PsN5auaeRKQZj57

Αίτηση συμμετοχής για Πρωτοβάθμια (Νηπιαγωγεία)

https://forms.gle/JByhr59gxZgsiJq38

.

Ο   Οργανωτικός Συντονιστής

Ελευθέριος Βέτσιος

(ΠΕ02)