ΣΥΝ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ 70 ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

H Σχολή Γονέων με τίτλο: «Μεγαλώνοντας, μαθαίνοντας και επικοινωνώντας με τα παιδιά μας» γίνεται σε συνδιοργάνωση με τις/τους κ.κ Διευθύντριες/Διευθυντές και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων, στην ενότητα Δημοτικών Σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70 Δρ. Δημητρίου Σιδηρόπουλου, από τον Οκτώβριο 2019 μέχρι το Μάιο 2020. Το πρόγραμμα της Σχολής Γονέων περιλαμβάνει δέκα (10) ανοιχτές συναντήσεις – ομιλίες ειδικών επιστημόνων με γονείς και εκπαιδευτικούς σε θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες και τους προβληματισμούς της σύγχρονης οικογένειας.