Περιφερειακό  Θεματικό Δίκτυο: «Προφορική Ιστορία: Ζωντανεύοντας την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής»: Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου - Σχολικό έτος 2019-2020 (2ο έτος λειτουργίας)